[ Hakkımızda ]

Asimetri Alüminyum

Asimetri Alüminyum  uzun yıllardan bu yana, daha estetik ve fonksiyonel yapılar oluşturmak için devamlı özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Asimetri Alüminyum olarak teknik becerilerimizi, meslek etiğiyle temellendirip, deneyim ve tecrübelerimizle yaratıcı ve yerinde çözümler sunmayı şirket politikamız olarak görmekteyiz.  Nitelikli personel istihdamı ile, yüksek kalite, performans, çevresel hassasiyet ve estetikten ödün vermeden çözümler sunmak başlıca amacımızdır.  İş ilişkilerimizi açıklık, dürüstlük ve bütünlük içerisinde yürütürüz. 

Kararlılık, istikrar ve performansın kaliteyi beraberinde getireceğine inanır, bu yüzden sorumluluklarımızı yerine getirirken daima mükemmeli ararız. Yükümlülüklerin paylaşılması, takım çalışması ve pozitif yaklaşımın gücüne inanırız. Her fikrin değerliliğini savunup, serbest, yaratıcı ve üretici bir çalışma alanı sunarak, nihai çözümlerimizi değişik bakış açılarıyla zenginleştiririz.  Proje uygulama esnasında çalışma alanımızın iş güvenliği esaslarına uygunluğuna azami özen gösteririz.